ข่าวสาร

Activity 1 : Boss Battle

วันที่เริ่มกิจกรรม : 21 พ.ค. 64

วันที่จบกิจกรรม : 27 พ.ค. 64

Status : ผู้เล่นทั่วไป

วี๊ด..บึ๊ม!! ซู่ๆ ซ่าๆ ปาทังก้า ปาทังกี้ ซู่ๆ ซี่ๆ ปาทังกี้ ปาทังก้า!! ตอนนี้ทั้ง 3 สี เสียงเชียร์ทั่วทุกฟลอร์ Touch Online กำลังกึกก้อง มหกรรมการแข่งขัน Touch Sports Day 2021 เริ่มต้นด้วยภารกิจที่ 1 : Boss Battle เพียงผู้เล่นทุกสีเข้ามาช่วยกันปราบบอสตามเวลาที่กำหนด นอกจากจะได้รับรางวัลของภารกิจนี้แล้ว ยังมีคะแนนไปสะสมให้ทีมอีกด้วย!! ...เริ่ม 21 - 27 พฤษภาคม เท่านั้น!! สามัคคีคือพลัง พร้อมมสะสมคะแนน เพื่อรางวัลใหญ่ที่รอทุกสีอยู่ตรงหน้า!!

 ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.01 น.  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.

 ระยะเวลากดรับไอเทมเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.

 รายละเอียดกิจกรรม1. ในช่วงเวลากิจกรรม สมาชิกแต่ละทีมทั้ง 3 สี จะต้องร่วมกิจกรรม Boss Battle เพื่อสะสมแต้มทีมสีของตนเอง นำไปรับรางวัล เมื่อกิจกรรม Touch Sports Day 2021 สิ้นสุดลง
2. เมื่อเวลากิจกรรมนี้เริ่มต้นขึ้น ผู้เล่นทีมสีเดียวกันจะต้องเข้าร่วมมือกันกำจัดบอสประจำวัน โดยผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และห้องที่กำจัดบอสเป็นห้องสุดท้าย (Last Kill) จะได้รับของรางวัลประจำวันจากทาง MC พร้อมกับคะแนนสะสม เพื่อนำคะแนนไปรวมกับทีมสีของผู้เล่นเอง
3. เกณฑ์ในการให้คะแนนจะใช้คะแนนที่ทางทีมงานตั้งขึ้นมาเท่านั้น ได้แก่ อันดับ 1 ได้รับ 100 คะแนน / อันดับ 2 ได้รับ 80 คะแนน / อันดับ 3 ได้รับ 50 คะแนน และห้องที่กำจัดบอสเป็นห้องสุดท้าย จะได้รับ คนละ 20 คะแนน
4. กิจกรรมกำจัดบอสจะเริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2564
5. ผู้เล่นสามารถตรวจสอบคะแนนรวมของแต่ละสีได้ตลอดโดยกดปุ่ม "ร่วมกิจกรรม"
6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน : ในแต่ละวันเมื่อกิจกรรมกำจัดบอสสิ้นสุดลง ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และห้องที่กำจัดบอสเป็นห้องสุดท้าย โปรดรออยู่ในห้องของตนเองเพื่อให้ MC เข้าไปมอบของรางวัล

 ไอเทมรางวัลเวลากิจกรรม อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 Last Kill
21 พฤษภาคม 2564
(19.00 น. - 20.00 น.)

Inspring
Special Gift Box
x100
+100 คะแนน

Inspring
Special Gift Box
x100
+80 คะแนน

Inspring
Special Gift Box
x100
+50 คะแนน

Inspring
Special Gift Box
x50
+20 คะแนน
22 พฤษภาคม 2564
(19.00 น. - 20.00 น.)

Clear Autumn
Special Box x100
+100 คะแนน

Clear Autumn
Special Box
x100
+80 คะแนน

Clear Autumn
Special Box
x100
+50 คะแนน

Clear Autumn
Special Box
x50
+20 คะแนน
23 พฤษภาคม 2564
(19.00 น. - 20.00 น.)

ไข่ไม้ร่วงพิเศษ
x100
+100 คะแนน

ไข่ไม้ร่วงพิเศษ

x100
+80 คะแนน

ไข่ไม้ร่วงพิเศษ
x100
+50 คะแนน

ไข่ไม้ร่วงพิเศษ
x50
+20 คะแนน
24 พฤษภาคม 2564
(19.00 น. - 20.00 น.)

Injury Autumn
Special Box x100
+100 คะแนน

Injury
Autumn
Special Box
x100
+80 คะแนน

Injury
Autumn
Special Box
x100
+50 คะแนน

Injury
Autumn
Special Box
x50
+20 คะแนน
25 พฤษภาคม 2564
(19.00 น. - 20.00 น.)

God Month
Special Box x100
+100 คะแนน

God Month

Special Box
x100
+80 คะแนน

God Month

Special Box
x100
+50 คะแนน

God Month

Special Box
x50
+20 คะแนน
26 พฤษภาคม 2564
(19.00 น. - 20.00 น.)

Late Winter
Special Box x100
+100 คะแนน

Late Winter

Special Box
x100
+80 คะแนน

Late Winter

Special Box
x100
+50 คะแนน

Late Winter

Special Box
x50
+20 คะแนน
27 พฤษภาคม 2564
(19.00 น. - 20.00 น.)

Summer Flower
Special Gift Box
x100
+100 คะแนน

Summer Flower

Special Gift Box
x100
+80 คะแนน

Summer Flower

Special Gift Box
x100
+50 คะแนน

Summer Flower

Special Gift Box
x50
+20 คะแนน