ข่าวสาร

Mayday Egg On Sale

 

New Egg

เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558


1. เปิดจำหน่ายไข่ May Day ชายและหญิง ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อได้ภายในเกม
2. เปิดขายแค่ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เท่านั้น

ตัวอย่างชุดแฟชั่นหญิง – ชายหงษ์วารี จากไข่ May Day

 

 

ตัวอย่างชุดแฟชั่นหญิง – ชาย Mu Sheng จากไข่ May Day 

 สูตรผสมชิงช้าสวรรค์

 

 

สูตรผสมรางวัลที่ 5 ของ ไข่ May Day