ข่าวสาร

สงกรานต์เล่นน้ำ ชาวทัชเต้นกระจาย Coinx2

วันที่เริ่มกิจกรรม : 11 เม.ย. 57

วันที่จบกิจกรรม : 18 เม.ย. 57

Status : ผู้เล่นทั่วไป

สงกรานต์เล่นน้ำ ชาวทัชเต้นกระจาย Coinx2

ในช่วงเวลาแห่งเทศกาล ทัชชวนเพื่อนๆ มาเต้นให้กระจายไปเลย และหากเข้ามาเต้นในช่วงเวลากิจกรรมเพื่อนๆ ทุกคนจะได้รับ Coin x2 เริ่มตั้งแต่ 11 - 18 เม.ย 57

ระยะเวลากิจกรรม
      วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2557 - วันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557

รายละเอียดกิจกรรม

  • ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเพื่อนๆ เข้าเล่น Touch ในโหมดใดก็ได้โดยมีผู้เล่นมากกว่า 1 คน ห้องนั้นจะได้รับ Coin x2 ทันที
  • หากมี Buff Coin x2 อยู่แล้ว จะกลายเป็น x3 ทันที
  • กิจกรรมจะ x2 ในช่วงเวลา 15.00 -21.00 น.
เมื่ออยู่ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีข้อความ Coinsx2 แสดงขึ้นมา

 

แม้จะเป็นช่วงเทศกาล ชาวทัชก็จะไม่หยุดเต้น ^ ^